เครื่อง Heat Transfer

เครื่องรีด ขนาด A4 สวิงข้าง 180องศา

มาพร้อมอุปกรณ์ แก้ว,จาน,หมวก ให้พร้อมใช้งาน

  18,000.00  บาท